8 av 15 moduler i ett matteprogram för förskola och lågstadium

Additionstabellen
Slumpmässiga additionstabeller i talområdet 2 till 9. Öppna utsagor. Olikfärgade rutor ger visuellt stöd.

Talbild Ljud
Eleven reagerar på vad en tärning visar. Källarmiljö med rörsystem och takdropp. Fanfar vid 100 p.


Numerisk räkning
Bland 28 varierande bilder (4x7-matris) räknar eleven antalet förekomster av en given figur.

Addition 0-10 resp 0-20
Två rutfält. I det ena bilder, i det andra talvärden. När man klickar l bildfältet visas två additionstermer. Eleven klickar rätt summa i talfältet.


Sifferform till bokstavsform
Ett tal visas i sifferform. Genom att klicka på orddelar skriver eleven motsvarande tal i bokstavsform.

Bokstavsform till sifferform
Ett tal visas i bokstavsform. Genom att dra i reglar på ett mixerbord visar eleven motsvarande tal i sifferform.


Månaderna
Årets månader visas i slumpmässig ordning. Uppgiften är att sortera dem kronologiskt.

De fyra räknesätten
Eleven löser uppgifter med hjälp av de fyra räknesätten. Vid korrekt svar frigörs en pusselbit så att en bild växer fram. Talområde 0-33.

Winzell Production AB  wprod@winzell.se
Skogsvägen 9, 841 93 Östavall
Tfn 0690 501 05  Fax 0690 504 86