<P>This page includes an animation that requires Macromedia's Shockwave plug-in and Netscape Navigator 2.0 for proper viewing.

Talbilder
Syftet med denna modul är att träna talbilder. 28 tärningsbilder kommer med några sekunders intervall. Klickar man på motsvarande talvärde innan tiden runnit ut, läggs detta till poängsumman. Når man 100 poäng och däröver honoreras man med en liten fanfar.


Cd och ny nätversion på www.clownen.com

Winzell Production AB
| Tärning | Bildbyte | Addition | Månader | Pussel | Reglage | Talord | Antal |
Frågor och kommentarer till wprod@winzell.se